bannnnner

دستگاه برش میلگرد

  • همه
  • خرید برش و خم میلگرد
  • دستگاه برش میلگرد
  • قیچی
  • قیچی میلگرد بر
  • میلگرد بر
  • پارس
  • پیشفرض
  • عنوان
  • تاریخ
  • تصادفی
  • دستگاه برش میلگرد مکانیک BS12 این دستگاه در سه سایز 18-14-12 تولید میشود و قابلیت انجام کار با برق سه
    ادامه
    • خرید برش و خم میلگرد
    • دستگاه برش میلگرد
    • قیچی
    • قیچی میلگرد بر
    • میلگرد بر
  • دستگاه برش میلگرد CM20 این دستگاه قابلیت برش میلگرد 20 Ø را به صورت تکفاز و سه فاز دارا میباشد.
    ادامه
    • دستگاه برش میلگرد
    • قیچی
    • قیچی میلگرد بر
    • میلگرد بر
  • دستگاه برش میلگرد CM25 این دستگاه به صورت تکفاز و سه فاز قابلیت خم و برش میلگرد ساز 25 Ø
    ادامه
    • خرید برش و خم میلگرد
    • دستگاه برش میلگرد
    • قیچی
    • قیچی میلگرد بر
    • میلگرد بر
  • دستگاه برش میلگرد CM35 این دستگاه برش میلگرد هیدرولیک این شرکت با نام(CM)و در سایز های 20-25-35 تولید می شود.این
    ادامه
    • دستگاه برش میلگرد
    • قیچی
    • قیچی میلگرد بر
    • میلگرد بر
    • پارس
  • دستگاه برش میلگرد مکانیک BS18 این دستگاه در سه سایز 18-14-12 تولید میشود و قابلیت انجام کار با برق سه
    ادامه
    • دستگاه برش میلگرد
    • قیچی میلگرد بر
    • میلگرد بر
    • پارس

در رسانه ها !

Close

تخفیف تا 13 درصد ! برای اطلاع از تخفیف های ما در شبکه های اجتماعی دنبال کنید .