قیمت ها در بازار مسکن روند کاهشی به خود گرفته است

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه قیمت ها در بازار مسکن و سایر بازارها روند کاهشی به خود گرفته است، گفت: دولت باید استراتژی مشخصی برای ساماندهی اقتصادی در پیش بگیرد. قلی الله قلی زاده در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از وضعیت بازار مسکن، گفت: نبود استراتژی مشخص پیش بینی آینده این بازار را غیر ممکن کرده است. نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و بخش آهوراند در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بی برنامه گی آفت اقتصاد کشور شده است، افزود: متاسفانه هر چه بر علیه ایران حساب شده و برنامه مدارانه حرکت می شود در داخل هیچ اقدام از پیش بررسی شده ای صورت نمی گیرد. ایران در برابر هجمه های استراتژیک و برنامه ریزی شده دشمنان هیچ برنامه ای را دنبال نمی کند وی با تاکید بر اینکه ایران در برابر هجمه های استراتژیک و برنامه ریزی شده دشمنان هیچ برنامه ای را دنبال نمی کند، تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی کشور پیش بینی بازارهای مختلف از جمله مسکن سخت و حتی غیر ممکن است. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دولت باید بسته اقتصادی مشخص برای بازار مسکن داشته باشد، گفت: این بسته باید دربرگیری بسیار داشته و به همه اقشار جامعه توجه کند. وضعیت قیمت ها در بازار مسکن رو به کاهش است الله قلی زاده با اشاره به وضعیت معاملات و قیمت ها در بازار مسکن، افزود: طبق بررسی ها قیمت ها در بازار مسکن همسو با بازارهای موازی خود از جمله طلا و ارز روند کاهشی به خود گرفته است.


دیدگاهتان را بنویسید