bannnnner

دستگاه برش میلگرد

 • All
 • خرید برش و خم میلگرد
 • دستگاه برش میلگرد
 • قیچی
 • قیچی میلگرد بر
 • میلگرد بر
 • پارس
 • پیشفرض
 • عنوان
 • تاریخ
 • تصادفی
 • دستگاه برش میلگرد مکانیک BS12 این دستگاه در سه سایز 18-14-12 تولید میشود و قابلیت انجام کار با برق سه
  ادامه
  • خرید برش و خم میلگرد
  • دستگاه برش میلگرد
  • قیچی
  • قیچی میلگرد بر
  • میلگرد بر
 • دستگاه برش میلگرد CM20 این دستگاه قابلیت برش میلگرد 20 Ø را به صورت تکفاز و سه فاز دارا میباشد.
  ادامه
  • دستگاه برش میلگرد
  • قیچی
  • قیچی میلگرد بر
  • میلگرد بر
 • دستگاه برش میلگرد CM25 این دستگاه به صورت تکفاز و سه فاز قابلیت خم و برش میلگرد ساز 25 Ø
  ادامه
  • خرید برش و خم میلگرد
  • دستگاه برش میلگرد
  • قیچی
  • قیچی میلگرد بر
  • میلگرد بر
 • دستگاه برش میلگرد CM35 این دستگاه برش میلگرد هیدرولیک این شرکت با نام(CM)و در سایز های 20-25-35 تولید می شود.این
  ادامه
  • دستگاه برش میلگرد
  • قیچی
  • قیچی میلگرد بر
  • میلگرد بر
  • پارس
 • دستگاه برش میلگرد مکانیک BS18 این دستگاه در سه سایز 18-14-12 تولید میشود و قابلیت انجام کار با برق سه
  ادامه
  • دستگاه برش میلگرد
  • قیچی میلگرد بر
  • میلگرد بر
  • پارس

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده